ویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

 • نیازسنجی : با توجه به نیاز سازمان شما، طرح مناسب را ارائه می کنیم.

 • تنوع پشتیبانی : پشتیبانی شبکه ما به دو صورت مراجعه حضوری و یا از راه دور انجام می گیرد.

 • بازدید اولیه : رایگان ابتدا طی یک جلسه حضوری نیازهای شما را بررسی و آنالیز می کنیم.

 • بررسی مستمر: سیستم های شما را بصورت هفتگی و از راه دور مورد بررسی قرار می دهیم.

 • ارائه پروپوزال : بر اساس درخواست شما و در نظر گرفتن استانداردها مناسب ترین طرح را ارائه می دهیم.

 • وسعت پشتیبانی : تمامی نیازهای سیستمی و شبکه ای شما را به صورت کامل پوشش می دهیم.


چرا باید ما را انتخاب کنید؟

شبکه های کامپیوتری که قراربود روزگاری کار را راحت تر کند، امروزه به چالشی برای سازمان ها تبدیل شده است.جهت پاسخگویی به نیاز تمامی مجموعه ها به نگهداری و ارتقاء شبکه بر آن شدیم تا خدمات شبکه را هم برای شرکت های کوچک و هم برای سازمان های بزرگ ارائه نماییم.

 1. کیفیت مجانی نیست !

  هزینه ای که بابت انتخاب خدمات با کیفیت می پردازید به مراتب خیلی پایین تر از هزینه های ایجاد شده ناشی از انتخاب خدمات ارزان و بی کیفیت است.

 2. ما به خود مطمئنیم ، شما چطور ؟؟!

  تمامی خدمات ما دارای یک ماه پشتیبانی رایگان است. پشتیبانی بی منت ما مهر تاییدی است بر کیفیت خدمات و تضمینی برای رضایت شما.

 3. وقت طلا نیست ؟!

   هماهنگی بین بخش های فروش و فنی امکان بازدید، بررسی وضعیت موجود، پیشنهاد راهکار و در نهایت ارائه قیمت خدمات را در کمترین زمان برای شما فراهم می کند.

 4. قرارداد ترکمن چای نمی بندیم !!

  تمامی قراردادهای اجرا و پشتیبانی دارای شرح خدمات و مبلغ مشخص است، در نتیجه هزینه ناشی از عدم آگاهی کارفرما نخواهیم داشت.

 5. هنوز قانع نشدید !!

  به دیگر مشتریان ما زنگ بزنید …

آخرین نوشته ها